Dicionario Xerais de Primaria DICIONARIOS DICIONARIOS Ú PDF/EPUB alternate history.co

[PDF] ❤ Dicionario Xerais de Primaria DICIONARIOS DICIONARIOS XERAIS Galician Edition Author Xosé Feixó Cid – Alternate-history.co · Linguaxe sinxela viva e actual · Deseño gráfico concibido para facilitar a lectura e a visión global de cada entrada · Entradas a cor e maior tamaño para facilitar a busca e centrar a atenci· Linguaxe sinxela viva e actual · Deseño gráfico concibido para facilitar a lectura e a visión global de cada entrada · Entradas a cor e maior tamaño para facilitar a busca e centrar a atención · Tamén a cor as categorías gramaticais as abreviaturas e as expresións · 14000 voces directas · Máis de 28000 voces indirectas a través das familias de palabras · Máis de 26000 definicións axeitadas á idade e con.

Tidos reuiridos aos alumnos de primaria · Máis de 26000 exemplos para facer máis didáctica a comprensión do significado de cada definición · Contén os 600 erros léxicos máis frecuentes remitindo á forma correcta · Máis de 10000 sinónimos · Máis de 5000 antónimos · Inclúe as familias de palabras · Inclúe as expresións máis frecuentes · 42 modelos de verbos conxugados · Contén observacións nas entrad.

dicionario kindle xerais pdf primaria book dicionarios book dicionarios kindle xerais epub galician pdf edition pdf Dicionario Xerais pdf de Primaria mobile de Primaria DICIONARIOS DICIONARIOS mobile Xerais de Primaria ebok Xerais de Primaria DICIONARIOS DICIONARIOS epub Dicionario Xerais de Primaria DICIONARIOS DICIONARIOS XERAIS Galician Edition EpubTidos reuiridos aos alumnos de primaria · Máis de 26000 exemplos para facer máis didáctica a comprensión do significado de cada definición · Contén os 600 erros léxicos máis frecuentes remitindo á forma correcta · Máis de 10000 sinónimos · Máis de 5000 antónimos · Inclúe as familias de palabras · Inclúe as expresións máis frecuentes · 42 modelos de verbos conxugados · Contén observacións nas entrad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *